14 Şubat Sevgililer Günü Nedir?

14 Şubat Sevgililer günü hakkında okurlarımızdan yoğun sorular gelmeye başlayınca islami sohbet platformu olarak, bu konu hakkında bir makale yazmak elzem oldu. Bir Müslümanın hayatı mutlaka ayetler, hadisler, sünnetler, icmalar, kıyaslar istikametinde olmalıdır. Bu yüzden 14 Şubat sevgililer gününe yine yüce dinimiz İslam penceresinden bakacağız inşallah.

Hamd ve Şükür yalnızca ALLAH’a mahsustur.

İlk olarak: 14 Şubat Sevgililer Günü, Romalılar Hristiyan oluncaya kadar kutlanmaya devam eden bir Roma festivalidir. Bu festival, MS. 14 Şubat 270’te ölüme mahkum edilen Valentine olarak bilinen aziz ile bağlantılı hale geldi. Kafirler, ahlaksızlığın ve kötülüğün yaygın olarak uygulandığı bu bayramı hala kutlamaya devam etmektedir.

14 Şubat Sevgililer Günü

14 Şubat Sevgililer Günü

14 Şubat Sevgililer Gününe Ayetler Işığında Bakış

İkinci olarak : Müslümanın kafirlerin bayramlarından herhangi birini kutlaması caiz değildir, çünkü bayramlar, sahih metinlere dayanan şer’î meseleler başlığı altına girer. Şeyhülislam İbn Teymiyye (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: Bayramlar şeriatın, apaçık yolun ve ALLAH (C.C.)’ın buyurduğu ritüellerin bir parçasıdır.

“Sizden her biriniz için bir şeriat ve apaçık bir yol yazdık” [el-Maide 5:48] “Her ümmete uyması gereken dini törenler takdir ettik” [el-Hac 22:67]

Örneğin kıble (namazda yönelilen yön), namaz ve oruç gibi. Festivale katılmaları ile diğer tüm ritüellere katılmaları arasında hiçbir fark yoktur. Festivale tam olarak katılmak, küfre katılmak, bazı küçük sorunlarına katılmak, küfrün bazı dallarına katılmaktır. Nitekim bayramlar, çeşitli dinleri birbirinden ayıran en eşsiz özelliklerinden biri ve en belirgin sembollerinden biridir. Dolayısıyla onlara katılmak küfrün en karakteristik ve belirgin sembolleri ile katılmaktır. Hiç şüphe yok ki, buna katılmak, küfrü tamamlamakla sonuçlanabilir.

Sevgililer Gününe Hayır

Sevgililer Gününe Hayır

Sünnetler Işığında 14 Şubat Sevgililer Günü ve Diğer Kötü Adetlere Bakış

En azından kısmen katılmak itaatsizlik ve günahtır. Ramazan Bayramında gününde Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Ayşe (R.A.) ile aralarında geçen bir konuşma sırasında, Ebu Bekir (R.A.)’a şöyle buyurmuştur. “Ey Ebû Bekir! Her ümmetin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır.” Dolayısıyla İslamda yer almayan başka kavimlerin bayramlarına veya festivallerine katılmak, Allah (C.C.)’ın gazabına ve azabına neden olan bir şeyle iştigal etmek demektir.

Yine (Allah ona rahmet etsin) dedi ki: Müslümanların, bayramlarının münhasır bir parçası olan yemek, giyecek, banyo, ateş yakmak, âdetten sakınmak gibi münhasır olan hiçbir şeyde onları taklit etmeleri caiz değildir. Bunun için ziyafet vermek, hediye vermek, onları bu işlere yarayacak herhangi bir şeyi satmak, çocuklara ve başkalarına bayram oyunlarını oynamak, ziynet eşyası vermek caiz değildir.

Sonuç ve Netice Olarak: Müslümanlar, kafirlerin özel günleri, bayramları, festivalleri sırasında onlara ait hiç bir davranışı yapmamalı, onların kutlamalarına katılmamalıdır. Bilakis onların bayramları Müslümanların diğer günleri gibi olmalıdır. Müslümanlar onları taklit etmek için özel bir şey yapmamalıdır.

El-Hafız el-Zehabi (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: Hristiyanların bir bayramı varsa ve Yahudilerin bir bayramı varsa, bu sadece onlara mahsustur. Bu yüzden hiçbir Müslümanın onlara katılmaması gerektiği gibi, hiçbir Müslüman da onlara katılmamalıdır.

Ebu Davud (1134), Enes’in (Allah Ondan razı olsun) şöyle dediğini rivayet etmiştir: Rasûlullah (s.a.v.) Medine’ye geldiğinde, oynayacakları iki gün vardı. “Bu iki gün nedir?” dedi. Dediler ki: “Cahiliyye zamanında bu günlerde oynardık.” Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Allah size onlardan daha hayırlı iki gün verdi: Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı.

Bu, bayramların milletlerin ayırt edici özelliklerinden biri olduğuna ve cahillerin ve müşriklerin bayramlarının kutlanmasının caiz olmadığına işaret eder.

Alimlerin, 14 Şubat Sevgililer Günü Hakkındaki Fetvaları

1-Şeyh İbn Uthaymin’e (Allah ona rahmet etsin) soruldu:

Son zamanlarda özellikle kız öğrenciler arasında 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları yaygınlaştı. İnsanların giysi ve ayakkabı da dahil olmak üzere tamamen kırmızı giyindiği ve kırmızı çiçek alışverişinde bulunduğu bir Hıristiyan festivalidir. Bu bayramı kutlamanın hükmünü ve bu konularda Müslümanlara tavsiyelerinizin neler olduğunu açıklayabileceğinizi umarız. Allah sizi korusun.

O cevapladı:

14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamak birçok nedenden dolayı caiz değildir.

1- İslam’da aslı olmayan bid’at bir bayramdır.

2- Aşkı ve tutkuyu teşvik eder.

3- Kalbleri salih selefin (Allah Onlardan razı olsun) yoluna aykırı olan akılsız işlerle meşgul etmeye çağırır.

Bu bayramda, yiyecek, içecek, giyecek, hediye alışverişi veya başka herhangi bir şeyle ilgili olsun, bu bayramın özelliği olan hiçbir şeyi yapmak caiz değildir.

Müslüman diniyle gurur duymalı ve her Tom, Dick ve Harry’yi takip eden zayıf bir karakter olmamalıdır. Allah’tan Müslümanları görünen ve görünmeyen tüm fitnelerden korumasını, bizleri koruyup hidayet etmesini niyaz ederim.

2 – Daimi Komite’ye soruldu: Bazı insanlar her yıl Şubat ayının on dördünde Sevgililer Günü’nü kutlarlar. Kırmızı gül hediye ederler, kırmızı elbiseler giyerler ve birbirlerini tebrik ederler. Bazı fırınlar kırmızı renkli şekerlemeler yapıp üzerlerine kalpler çizerken, bazı mağazalar da bu güne özel ürünlerin reklamını yapıyor. Aşağıdakiler hakkında fikriniz nedir:

Cevap verdiler:

Kur’an ve Sünnet’in açık delilleri ve bu ümmetin ilk nesillerinin fikir birliği, İslam’da sadece iki bayram olduğunu göstermektedir: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bir kişi, grup, olay veya herhangi bir şeyle ilgili olan diğer bayramlar, Müslümanların bu vesilelerle müşahede etmeleri, tasvip etmeleri, sevinçlerini dile getirmeleri veya başkalarını bayramlarında kutlamalarına yardım etmelerinin caiz olmadığı bidat bayramlarıdır. Her halükarda, çünkü bu, Allah’ın hududunu çiğnemektir ve kim Allah’ın mukaddes hududunu aşarsa, kendine zulmetmiş olur. Eğer uydurulan bayram da kâfirlerin bayramı ise, günahı daha da büyüktür, çünkü bu onları taklit etmektir ve onları bir nevi dost edinmektir ve Allah, müminlerin onlara benzemelerini ve onlara benzemelerini yasaklamıştır. Arkadaşları Kutsal Kitabında.

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in: “Kim bir kavme benzerse, onlardandır” buyurduğu ispatlanmıştır. Sevgililer Günü, putperest bir Hıristiyan bayramı olduğu için bu başlık altına girmektedir, bu nedenle Allah’a ve ahiret gününe inanan bir Müslüman’ın onu tutması, onaylaması veya tebrik etmesi caiz değildir. Bilakis, Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederek, Allah’ın gazabına ve azabına yol açan sebeplerden sakınmak için, onu görmezden gelmeli ve ondan sakınmalıdır. Ayrıca, Müslümanların, herhangi bir yiyecek veya içecek tedarik ederek veya satın alarak veya satarak veya imal ederek veya vererek veya reklam vererek, bu veya başka bir haram festivali kutlamalarına yardımcı olması da haramdır. Çünkü bunların hepsi günahta ve aşırılıkta işbirliği ve Allah’a ve Resulüne isyandır. Allah (anlamın yorumlanması) diyor ki:

“Bir ve takva (erdem, takva ve takva) konusunda birbirinize yardım edin; fakat günah ve azgınlıkta yardımlaşmayın. Ve Allah’tan korkun. Doğrusu Allah’ın cezası çetindir.” [el-Maide 5:2]

Müslüman, özellikle fitnenin yaygın olduğu fitne zamanlarında, tüm işlerinde Allah’ın Kitabına ve Sünnete bağlı kalmalıdır. Akıllı olup, Allah’ın gazabını kazanıp sapıkların, Allah’tan korkmayan ve Müslüman olmakla övünmeyen zâlimlerin sapıklığına düşmekten sakınmalıdır. Müslüman Allah’a yönelmeli, O’nun hidayetini aramalı ve ona uymakta sebat etmelidir, çünkü Allah’tan başka hidayet rehberi yoktur ve O’ndan başka hiç kimse sabredemez. Ve Allah kuvvetin kaynağıdır. Allah, Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabına salât ve selâm eylesin.

3 – Şeyh İbn Cibrin’e (Allah onu korusun) soruldu:

Hristiyanlarca hürmet edilen bir azizin adını taşıyan, her yıl 14 Şubat sevgililer gününde hediye ve kırmızı gül alışverişinde bulunularak kutlanan ve kırmızı giysiler giyen 14 Şubat Sevgililer Günü’nü genç erkek ve kadınlarımız arasında kutlamak yaygınlaşmıştır. . Bu günü kutlamanın ve hediyeleşmenin hükmü nedir?

O cevapladı:

Birincisi: İslam’da aslı olmayan bir bid’at olduğu için, bu bid’at bayramlarını kutlamak caiz değildir. Aişe’nin (Allah Ondan razı olsun) hadisinin başlığı altında gelir, buna göre Peygamber (Allaah’ın barış ve nimetleri onun üzerine olsun) şöyle buyurmuştur: “Kim bizim bu işimize bir şey sokarsa, yani bir kısmı reddedilmeyecek.”

İkincisi: Kafirleri taklit etmek, onların taptıklarına hürmet etmek, bayramlarına ve âyinlerine saygı göstermek suretiyle onları taklit etmek ve dinlerinden olan bir şeyde onları taklit etmektir. Hadis-i şerifte, “Kim bir kavme benzerse, onlardandır” buyuruluyor.

Üçüncüsü: Zamanı boşa harcamak, şarkı söylemek, müzik yapmak, israf, örtünmek, gösteriş yapmak, erkeklerin kadınlara karışması, kadınların mahremleri dışında erkeklerin karşısına çıkması ve diğer haramlar veya vesile olan şeyler gibi kötülüklere ve haramlara yol açar. bu da ahlaksızlığa yol açar. Bunun bir tür eğlence ve eğlence olduğu iddiasıyla mazur görülemez. Kendine karşı samimi olan, günahtan ve günaha götüren araçlardan uzak durmalıdır. 14 Şubat Sevgililer günü konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siz siz olun, sakın İslam dininde yer almayan ve küfre yol açacak günleri kutlamaktan, yabancı milletlere benzemekten sakının. Çünkü mazallah küfre girersiniz de haberiniz olmaz.

https://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/02/14-Subat-Sevgililer-Gunu.pnghttps://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/02/14-Subat-Sevgililer-Gunu-300x300.pngEzeLİslami Konular
14 Şubat Sevgililer Günü Nedir? 14 Şubat Sevgililer günü hakkında okurlarımızdan yoğun sorular gelmeye başlayınca islami sohbet platformu olarak, bu konu hakkında bir makale yazmak elzem oldu. Bir Müslümanın hayatı mutlaka ayetler, hadisler, sünnetler, icmalar, kıyaslar istikametinde olmalıdır. Bu yüzden 14 Şubat sevgililer gününe yine yüce dinimiz İslam penceresinden bakacağız...