Allah Sevgisi

Allah sevgisi hakkında yanlış olan bir çok kanı vardır. Çoğu zaman bazı çevrelerce ALLAH (C.C.)’ın gazap ve öfke yanlısı olduğuna dair bir yanılgı vardır. ALLAH (C.C.)’nın kendisine itaat etmeyenleri incitmek, onlara zarar vermek istediği yönünde hep bir takım yanlış imajlar mevcuttur. Ben bu makalede Kur’an ve İslam geleneğinde ALLAH’ın insanlara olan sevgisi ve merhametinden bahsetmeye çalışacağım. Sizler de bilirsiniz ki; Kur’an’da her sure “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” başlar. Rahman ve Rahim terimleri genel olarak Merhametli olarak yanlış terceme edilir. Bunlar doğru tercüme değildir. Merhamet, ceza verme gücüne sahip olduğu halde kendini tutmadığını ima etmesidir. Yani zarar verme gücüne sahip olduğunu, ancak vermediğini ima eder. Genellikle düşmanlara merhamet edilmesi mealinde kullanılmaktadır.

Allah Sevgisi

Allah Sevgisi

Allah Sevgisinin Alametleri

Rahman ve Rahim isimleri rhm kök harflerinden gelmektedir. Bunlar rahim kelimesinin kökünden gelen kök harflerdir . Rahim bir rahimdir ve Allah’ın Rahman ve Rahim isimleri anne sevgisini çağrıştırır. Hiç kimse bir annenin sevgisini merhamet olarak tanımlamaz ama sevgi dolu, şefkatli, özverili,  empatik gibi terimler kullanırdı. Ömer ibn el-Hattab bir keresinde bir savaştan sonra alıkonulan bir grup kadın ve çocukla Hz.Peygamber’in (S.A.V.) yanında olduğunu nakleder. Aralarından bir kadın çocuğunu arıyordu. Çocuğunu ne zaman görse kucağına alır ve emzirmeye başlardı. Peygamber (S.A.V.) ashabına, “Sizce bu kadın çocuğunu ateşe atar mı?” diye sordu. “Hayır, Allah’a yemin ederim ki, başka türlü bir gücü yoksa” dediler. “Allah’ın kulları için bu kadının çocuğuna verdiği rahmetten daha fazla rahmeti vardır” ( Müslim ) buyurdu.

ALLAH Sevgisi Hakkında Hadisler

Başka bir rivayette, Peygamberimiz (S.A.V.) torunlarıyla oynardı ve sonra: “Allah’ım, onlara rahme (irhamhuma) ver, benim de onlara rahme ( erhamuhuma ) hakkım var ” buyurdu . (Buhari). Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir bedevi, Peygamber’i torunlarını öperken görmüş. Arabistan’ın ataerkil bağlamında, adam Peygamber’e, “On çocuğum var ve hiçbirini öpmedim” demiş ve erkeğe sevgi göstermenin yakışmadığını ima etmiştir. Peygamber, “Allah senin kalbinden rahmi giderdiyse ben senin için ne yapabilirim ?” diye cevap verdi. (Buhari).

Allah sevgisi, Allah’ın her şeye ve herkese rahmeti vardır. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır (Kur’an 7:157). Tanrı, tüm yarattıklarına karşı bu düzeyde bir sevgiye sahiptir. Bu nedenle O, kendisini inkar edenler de dahil herkese rızık verir. Günahlarımıza rağmen, bize yiyecek, hava, barınak, sağlık ve yaşam verir. Bu yüzden Kur’an yağmurdan sıklıkla rahmet olarak bahseder. Allah, insanları kazandıklarından dolayı cezalandıracak olsaydı, onun sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. (Kur’an 35:45). İslam’da Allah’ın 99 ismi vardır. Özellikle ilginçtir ki, Kuran’daki her bölümü okuyucuya Rahman ve Rahim adından sadece ikisini hatırlatarak açmayı tercih etmiştir.

İlk izlenimler son derece önemlidir ve insanlar üzerinde kalıcı bir izlenim bırakır. Dolayısıyla Allah sevgisi kavramı, Kuran’ın ilk sûresinde kendisini tanıttığında Rahman ve Rahim isimleri sadece yedi ayette dört defa geçmektedir. Tanrı başka bir isim seçebilirdi, ancak okuyucunun O’nun sevgi dolu, şefkatli, bağışlayıcı olduğunu ve ne kadar hata yaparsanız yapın sizi her zaman kabul etmeye hazır olduğunu bilmesini istiyor.

Aşkın ikinci seviyesi merkezdir. Bu sevgi, Allah’a itaat edenlere mahsustur. Kuran’da Allah’ın kimseden nefret ettiğini söyleyen tek bir yer yoktur. Sadece Allah’ın zalimler, kibirli insanlar ve yalancılar gibi belirli insan türleri için bir merkezi olmadığını söylüyor. Bu sevgi düzeyine ulaşmak için kişi ALLAH’a itaat etmeli ve O’nun öğretilerini izlemelidir. De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın; Allah çok bağışlayandır, çok rahîmdir.’ (Kur’an 3:31). Ayet şöyledir : De ki: Allah’a ve Resulüne itaat edin Ama eğer yüz çevirirlerse, artık Allah’ın inkar edenler için merkezi yoktur (Kur’an 3:32).

Bu, Allah sevgisinin tek anlamı olduğu anlamına gelmez. Bu kelimelerin her ikisi de İngilizce aşk teriminden çok daha zengindir. Ancak Kuran’ın Tanrı’sının sevgi tanrısı olmadığı fikri yanlıştır. Allah sevecendir, merhametlidir, insanlara umut verir . O, cezalandıracak bir Tanrı değildir: Şükrediyor ve O’na inanıyorsanız, Tanrı size neden azap versin? Allah her zaman şükrün karşılığını verir ve O her şeyi bilir. (Kur’an 4:147).

İslami sohbet platformu olarak ALLAH sevgisi kavramını işlemeye çalıştık. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.

https://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/02/Allah-sevgisi.jpghttps://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/02/Allah-sevgisi-300x300.jpgEzeLİslami Konular
Allah Sevgisi Allah sevgisi hakkında yanlış olan bir çok kanı vardır. Çoğu zaman bazı çevrelerce ALLAH (C.C.)'ın gazap ve öfke yanlısı olduğuna dair bir yanılgı vardır. ALLAH (C.C.)'nın kendisine itaat etmeyenleri incitmek, onlara zarar vermek istediği yönünde hep bir takım yanlış imajlar mevcuttur. Ben bu makalede Kur'an ve İslam geleneğinde...