İslam Dini Evrensel Bir Dindir

İslam dini evrensel bir dindir. Hz.Peygamber (S.A.V.), ırkı, rengi, kültürü, gelenekleri ve coğrafi konumu ne olursa olsun tüm dünya insanlarına gönderilmiştir. O tüm dünyalara bir rahmettir.” (Enbiya Suresi, 21:107)

Bu nedenle İslam dini, çeşitli insan geleneklerine saygı duyar ve bazı İslami öğretilere aykırı olmadıkça, İslam dinine yeni girmiş Müslümanların kendi geleneklerini değiştirmelerini gerektirmez. Bu nedenle, İslami öğretilere aykırı olan herhangi bir gelenek değiştirilmeli ve daha iyi bir alternatifle değiştirilmelidir. Çünkü nihayetinde her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan ALLAH, dilediğini emreder ve yasaklar.  O’na olan inancımız gerektirir. O’nun yasalarına göre hareket etmemizi sağlar.

İslam ayrıca, Müslümanların İslam ve öğretileri ile ilgili olmayan geleneklerinin ‘İslami’ olarak kabul edilmemesi gerektiğini ve yeni bir Müslüman’ın bunlara saygı duyması veya bunlara uyması gerekmediğini, çünkü bunlar yalnızca belirli bir grubun izin verilen bir takım adetlerini oluşturduklarını öğretir.

Bütün Dünya Yüzeyi Bir İbadet Yeridir

İslam dini, dünyadaki herhangi bir yeri Allah’a ibadet etmeye uygun görür. Müslümanların hicret etmeleri ve yerleşmeleri gereken belirli bir yer veya ülke yoktur. Çünkü buradaki kriter Allah’a barış içinde ibadet etme imkanıdır.

Allah’a ibadet etmekten menedilmedikçe, onları başka bir ülkeye hicret etmeye de mecbur etmez ki bu durumda Allah’a tam bir huzur içinde ibadet edebilecekleri başka bir ülkeye gidebilirler. inandım, arzım geniştir, o halde yalnız bana kulluk edin!” (Zâriyât Suresi – 56-58 . Ayet Tefsiri)

İslam, tüm zamanlar, tüm yerler ve tüm halklar için evrensel bir inanç sistemidir. Kainatın ve insanın Yaratıcısı olan Allah’ın tek bir İlah olduğu inancına dayanır. Kuran, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” sözleriyle başlamaktadır. Merhamet ve şefkat onun başlıca nitelikleridir. Allah ile yarattıkları arasında var olan ilişki tek bir dine dayanmaktadır. Bu temel birlikler, imanın temeli demektir.

Bu açıdan İslami sohbet temelinde islam, büyük ölçüde hukuk mercekli bir dindir. Kanun ve yönetmeliklerin üzerine oturtulabileceği yönergeleri ve ilkeleri temin eder. İslam’ın etkisi, dar bir hukuk ekseninde değil, herkese temel hakkaniyet ve adaleti garanti eden bir çerçeve sağlamak olarak görülmelidir.

https://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/01/islam-dini-1024x679.jpghttps://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/01/islam-dini-300x300.jpgEzeLİslami Konular
İslam Dini Evrensel Bir Dindir İslam dini evrensel bir dindir. Hz.Peygamber (S.A.V.), ırkı, rengi, kültürü, gelenekleri ve coğrafi konumu ne olursa olsun tüm dünya insanlarına gönderilmiştir. O tüm dünyalara bir rahmettir.” (Enbiya Suresi, 21:107) Bu nedenle İslam dini, çeşitli insan geleneklerine saygı duyar ve bazı İslami öğretilere aykırı olmadıkça, İslam dinine...