İslam Nedir ?

İslam Nedir? Müslüman kimdir? İslamiyet Nasıl Bir Dindir? gibi sorulara kısaca ve anlaşılır bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. İslam; Müslümanların uyduğu, tabi olduğu, takip ettiği dine verilen isimdir. İslam dininin vecibelerini yerine getiren insana Müslüman denir. Tıpkı Hıristiyanlığı benimseyenlere Hıristiyan denmesi gibi. İslamın kelime anlamı barış (selam) kelimesinin geldiği kök harflerle aynı olan Arap harfleri slm kökünden gelmektedir.

Islam Nedir

Islam Nedir

İslam teriminin kendisi barış anlamına gelmese de, kişinin teslimiyet (islam) yoluyla barışı bulduğuna atıfta bulunur. Bir çok kişi Arap ile İslam’ı birbirinin yerine kullanır. Fakat bu son derece yanlıştır. Arap bir ırka verilen isimdir, İslam ise yüce bir dindir. Dolayısıyla bütün araplar Müslüman değildir, bunun neticesi olarak da bütün araplar Müslüman değildir. Araplar Müslüman nüfusun sadece %13’ünü temsil etmektedir. Gördüğünüz gibi oldukça düşük bir orandır.

İslam Nedir? İslam;  Allah’ın emir ve iradesine boyun eğme eyleminin adını almıştır. Diğer dinler genellikle bir kişi veya insanlardan sonra adlandırılır. Örneğin, Hıristiyanlık adını İsa’dan, Yahudilik adını Yahuda kabilesinden ve Budizm’de Buda’dan almıştır. İslam dini herhangi bir peygamberin adı değildi, çünkü İslam dini onlardan daha önce de vardı. Hz.Adem, Hz. İbrahim, Hz.Nuh, Hz.Musa ve önceki peygamberlerin mesajı ALLAH’a teslim olmaktı. Dolayısıyla İslam dininin ana mesajı Hz.Muhammed (S.A.V.) ile başlamadı. Hz.Adem ile başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Aradan zaman geçtikçe ALLAH (C.C.) insanlara mesajlarını hatırlatmak için peygamberler ve elçiler göndermiştir. Muhammed (S.A.V.) bu peygamberlerin sonuncusudur.

İslam Nedir? Müslümanlar neye inanır?

Müslümanlar, evrenin Yaratıcısı olan Allah’a inanırlar. Allah’ın Arapça karşılığı Allah’tır. Allah birdir, onun eşi, benzeri yoktur. Onun ortağı, şeriki, çocuğu, yardımcısı yoktur. O tektir, tekliği sever.

Müslümanlar Meleklere İnanırlar

Birçok melek vardır ve hepsi Allah’a itaat eder. İnsanlardan farklı olarak meleklerin özgür iradeleri yoktur ve Allah’ın tüm emirlerine uymak zorundadırlar. Farklı meleklerin farklı görevleri vardır. Örneğin, Cebrail (A.S.) ALLAH’ın mesajlarını Peygamberlere ve Elçilere iletmekten sorumluydu.  Mikail Aleyhisselam ise doğa olaylarından sorumludur.

Müslümanlar Bütün Peygamberlere ve Elçilere İnanırlar

Bir Müslümanın Hz.Adem’e, Nuh’a, İbrahim’e, Musa’ya, Davut’a, Yusuf’a, İsa’ya ve Hz. Muhammed’e (S.A.V.) inanması gerekir. Hepsi tek bir Allah’a ibadet etmek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak için aynı mesajı iletmeye geldiler. Müslümanlar ayrıca, Allah’ın Peygamberlerine ve Elçilerine gönderdiği önceki tüm kutsal kitaplara da inanırlar. Musa’ya Tevrat, İbrahim’e tomarlar, Davut’a Mezmurlar ve İsa’ya İncil verildi. Kur’an hariç, önceki hiçbir kutsal kitap orijinal haliyle tamamen korunmamıştır. Zamanla, bu kutsal yazıların çoğu kayboldu veya bozuldu. Kuran bir “nihai vasiyet” olarak gönderilmiştir ve Allah’ın insanlığa son mesajı olarak işlev görmektedir.

Müslümanlar Ahirete İnanırlar

Allah’ın insanları bu dünyada yaptıklarından sorumlu tutacağı kıyamet günü gelecektir. İyilik yapanlar cennete girecek, kötülük yapanlar ise ya affedilecek ya da cehennemde cezalandırılacaktır. Bu dünyada herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. Son olarak Müslümanlar Allah’ın ilahi irade ve hükmüne inanırlar. Allah olacak her şeyi bilir. İnsanları karar vermeye zorlamaz, ne yapmak istediğimizi biz seçeriz. Ancak Allah’ın takdir ettiği ve bizim kontrolümüz dışında olan bazı şeyler vardır. Bunlara doğduğumuz zaman ve yer, nerede ve ne zaman öleceğimiz ve kontrolümüz dışında olan her şey dahildir. Müslümanlar, Allah’ın takdiri ve iradesinin bir parçası olarak bunlara boyun eğerler.

Bir insanı Müslüman yapan bu altı maddeye inanmaktır. İslam’ı tam anlamıyla yaşamayabilir, günah işleyebilir, hata yapabilir ama bu inançlara sahip oldukları sürece Müslüman sayılırlar. Başka bir deyişle, bunlar Müslüman olmanın en temel şartlarıdır. Daha fazla sorunuz mu var? İslami sohbet odalarımızda kafanıza takılan soruları cevaplamaya hazır bir ekip var. İslam Nedir sorusunun cevabını anlaşılabilir şekilde cevaplamaya çalıştık. Başka bir makalede görüşmek dileğiyle iyi günler.

https://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/02/islam-nedir.pnghttps://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/02/islam-nedir-300x300.pngEzeLDini Konular
İslam Nedir ? İslam Nedir? Müslüman kimdir? İslamiyet Nasıl Bir Dindir? gibi sorulara kısaca ve anlaşılır bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. İslam; Müslümanların uyduğu, tabi olduğu, takip ettiği dine verilen isimdir. İslam dininin vecibelerini yerine getiren insana Müslüman denir. Tıpkı Hıristiyanlığı benimseyenlere Hıristiyan denmesi gibi. İslamın kelime anlamı barış (selam)...