Suç ve Ceza Kavramı

Suç ve Ceza konu başlığını görünce, ünlü Rus yazar Fyodor Dostoyevski tarafından kaleme alınan romandan bahsetmiyeceğim. İslami sohbet odaları olarak, konuya faklı boyutlardan bakmaya çalışacağım. Bütün dinler suç ve ceza konularında mutlaka belirli öğretilere ve tutumlara girmişlerdir. İslam Hukukunda da durum farklı değildir. Müslümanların doğru istikamette yaşam sürmeleri için bir takım kurallar, yasaklar, emirler, nasihatler mevcuttur. İnsanların neden suç işledikleri hakında yapılan bir çok araştırma ve istatistik var. Genel olarak suçluların profiline baktığımızda iyi bir ailede yetişmedikleri, okulda başarısız oldukları, topluma uyum sağlayamadıkları gibi hususlar hep ön planda olmuştur.

Suç ve Cezanın Amaçları Nelerdir?

İnsanlar kanunlar tarafından cezalandırılırken belirli bir amaç güdülür. Yani bir ceza verilirken amaçları ile örtüşmelidir. Örnek olarak ölüm cezası, halkı bu suçludan korurken, benzer eylemlerde bulunmak isteyen suçlularında bu işten caymasını hedeflemektedir. Gelin cezanın amaçlarına hep beraber bakalım.

Caydırıcılık

Ceza caydırıcı olmalı ve insanları suça yönelmekten men etmelidir.

Koruma

Suç ve Ceza; toplumu suçludan, suçluyu da kendisinden korumalıdır.

İntikam

Verilen ceza, suçlunun yaptığı yanlışın bedelini ödemesini sağlamaktır. Böylelikle suçtan mağdur olanların ve toplumun vicdanının rahatlaması hedeflenmektedir.

Tazminat

Suçtan zarar görenlerin zararını tazmin etmek mağdurlara bir güven sağlamaktadır.

Her ülkede suçluları cezalandırmak için farklı kanunlar uygulanmaktadır. Suç ve ceza muvacehesinde verilen her ceza, farklı gayelerle örtüşmektedir.

İngiltere’de İdam Cezası Uygulanıyor mu?

Suç ve ceza konsunda İngiltere’de ölüm cezası şu anda uygulanmamaktadır. 1965 yılında cinayet işleyenlere karşı uygulanan idam cezası kaldırıldı. 1998 yılında ise tüm suçlardan kaldırılmıştır. Birleşik Kırallık ise 2004 yılında, Avrupa Sözleşmesine uyarak ölüm cezasını tekrar gündeme getirmemeyi kabul etmiştir.

İslami Açıdan Suç ve Ceza

Müslümanların yaşam biçimi, inandığı İslami değerlere baktığımızda; kimsenin insan yaşamına saygısızlık etmeye hakkı olmadığını görüyoruz. Bu nedenle Adalet yüce İslam dininde önemli bir kriterdir. Bakınız yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde (4-135) Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. buyurulmaktadır.

Suç ve ceza İslam hukuku, Müslümanların kendi yaşamlarını sürdürebilmeleri için nasıl davranmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. ALLAH (C.C.) insanların başkalarıyla ve çevreleriyle uyum içinde yaşamalarını amaçlar. Bir kimsenin bir kanunu çiğnemesi, Kuran’ın koyduğu ilke ve hükümlere aykırı olarak görülür. Suudi Arabistan ve İran gibi bazı ülkelerde şeriat hukuku uygulanmaktadır.

https://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/01/suc-ve-ceza-1024x761.jpghttps://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/01/suc-ve-ceza-300x300.jpgEzeLİslami Konular
Suç ve Ceza Kavramı Suç ve Ceza konu başlığını görünce, ünlü Rus yazar Fyodor Dostoyevski tarafından kaleme alınan romandan bahsetmiyeceğim. İslami sohbet odaları olarak, konuya faklı boyutlardan bakmaya çalışacağım. Bütün dinler suç ve ceza konularında mutlaka belirli öğretilere ve tutumlara girmişlerdir. İslam Hukukunda da durum farklı değildir. Müslümanların doğru istikamette...